Bro-Art
Atelier Bro-Art

Het werk en inspiratiebronnen
Naast het werken in hout, metaal en steen, beheerst het maken van bronzen beelden en objecten in Glas in lood voor een groot deelte zijn beeldende activiteiten. Het vormgeven in was gaat hieraan vooraf. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de Griekse mythologie, Etrusken en de Romaanse kunst. Ook zijn bewondering voor Rodin, Moore, Brancusi en met name Giacometti vormen een inspiratiebron, waarbij gezocht wordt naar een eigen vormgeving.

Langgerekte figuren met zowel humanoide als plantaardige kenmerken. Lange steltachtige benen die ook stengels kunnen zijn, een afgeplat hoofd, waarvan de vorm verwant is aan die van een bloemkelk, meestal een giettap. Ranke gestalten dansend in paren in de ruimte. Ze raken elkaar niet of zijn verstrengeld tot één geheel.

"Innerlijke gevoelens worden binnen de beelden op expressieve wijze vertaald. Een geabstraheerde figuratie wordt een vertaling van een innerlijke houding. Gestreefd wordt naar een vereenvoudiging van de beeldvorm. Deze vereenvoudiging kenmerkt zich door ingetogenheid. Aan ieder menselijk handelen liggen keuzes ten grondslag. Het resultaat van iedere keuze is vooraf onzeker en brengt een zekere spanning met zich mee. Een keuze met succes als resultaat voor ogen kent meestal ook een schaduwzijde. Dit is eveneens het geval binnen de menselijke verhoudingen. Continu worden dergelijke keuzes gemaakt bij de totstandkoming van het werk". De laatste jaren worden de beelden groter, Wachters als metaforische verbeelding van stilstaan en doorgaan.